Porady

Ubezpieczenie OC, podpisywanie umowy

Nie warto kupować najtańszego OC

Składka na ubezpieczenie komunikacyjne potrafi przyprawić o zawrót głowy. Ceny polis stale rosną, a zakłady ubezpieczeń wypłacają co raz niższe odszkodowania. Raz do roku w życiu każdego kierowcy przychodzi czas przykrego obowiązku wykupienia ubezpieczenia pojazdu.

Zobacz więcej
Kałuża na drodze

Odpowiedzialność zarządcy drogi za nieskuteczne odprowadzanie wody deszczowej – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

To na zarządcy drogi spoczywa prawny obowiązek zapewnienia takiego stanu nawierzchni, który nie stwarzałby niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu oraz ich mienia. Zgodnie z wydanym na skutek apelacji CITO od wyroku Sądu I instancji prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie, odpowiedzialność ta obejmuje również sytuacje związane z zaleganiem wody na jezdni po intensywnych opadach deszczu, co może skutkować wjechaniem w zbyt głęboką kałużę i wessaniem wody do silnika pojazdu.

Zobacz więcej
Jesień, ścieżka, liście

Zadośćuczynienie za upadek na liściach

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Jak co roku, jest to pora opadania liści z drzew. Pokrywają one chodniki kolorowymi warstwami i, choć ma to swój urok, to jednak stwarza też duże zagrożenie dla pieszych. Na liściach bardzo łatwo się poślizgnąć, zwłaszcza gdy są mokre po opadnięciu porannej mgły, czy też jesiennym opadzie deszczu.

Zobacz więcej
Spalony samochód – szkoda całkowita na pojeździe

Na czym polega szkoda całkowita na pojeździe?

W sytuacji, gdy po kolizji komunikacyjnej, czy jakimkolwiek innym zdarzeniu wywołującym szkodę na pojeździe, koszt jego naprawy przewyższa jego wartość rynkową w dniu szkody, mamy do czynienia z tzw. szkodą „całkowitą”. Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja szkody, a więc wyrównanie straty w majątku osoby poszkodowanej.

Zobacz więcej
Wybita szyba w samochodzie – szkoda częściowa na pojeździe

Na czym polega szkoda częściowa na pojeździe?

Co do zasady, w przypadku szkody na pojeździe, odszkodowanie stanowić powinno równowartość zakładanego bądź już poniesionego kosztu jego naprawy. Jeżeli nie przewyższa on wartości rynkowej pojazdu sprzed zaistnienia zdarzenia, mamy do czynienia z tzw. szkodą „częściową”.

Zobacz więcej