Porady

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Szkody powstałe w gospodarstwach rolnych podlegają ochronie z tytułu obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także inne osoby podejmujące czynności związane z pracą na roli.

Zobacz więcej
Darmowa analiza sprawy

Darmowa analiza sprawy

Jeśli przydarzyła Ci się szkoda i nie wiesz od czego zacząć bądź nie jesteś pewien czy ubezpieczyciel wypłacił należne odszkodowanie za powstałą szkodę, skontaktuj się z nami bądź prześlij dokumenty wraz z opisem sprawy na adres biuro@cito.szczecin.pl – dokonamy bezpłatnej weryfikacji.

Zobacz więcej
Kran, woda, odszkodowanie za zalanie

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania

W przypadku wystąpienia szkody na mieniu na skutek zalania, w pierwszej kolejności należy ustalić z czyjej winy doszło do powstania szkody. Należy przeanalizować, czy za zalanie odpowiedzialny jest sąsiad, zarządca nieruchomości, czy my sami.

Zobacz więcej
Dziewczyna na ulicy, zwolniona z pracy, stara się o odszkodowanie

Porada dla pracownika

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, w zależności od żądania pracownika, co do zasady sąd pracy orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Zobacz więcej
Przekroczenie prędkości

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości jest niezgodne z Konstytucją

W dniu 13 grudnia 2022 r., Trybunał Konstytucyjny zakwestionował sposób interpretacji przepisów pozwalających na podstawie wyłącznie informacji policji na zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji przewożenia niedozwolonej liczby osób.

Zobacz więcej