Ręce na kierownicy

Świadczenie z ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych

Ubezpieczenie NNW czyli następstw nieszczęśliwych wypadków jest przypisane do konkretnego pojazdu i chroni kierowcę oraz pasażerów. Świadczenie uzyskamy nie tylko za szkody związane z ruchem pojazdu, ale również powstałe podczas wsiadania/wysiadania z samochodu, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas przebywania w pojeździe w przypadku jego zatrzymania lub postoju na trasie, podczas naprawy pojazdu na trasie, a także podczas rozładunku/załadunku pojazdu.

Świadczenia wypłacane z tytułu NNW nie mają charakteru odszkodowawczego, ich celem nie jest wyrównanie szkody w rozumieniu prawa cywilnego, nie podlegają reżimowi stawianemu odszkodowania z OC i ich wypłata nie jest uzależniona od odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej czy przyczynienia się pasażera do zwiększenia szkody.

Nawet będąc sprawcą zdarzenia możesz otrzymać odszkodowanie, ale należy pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne i ubezpieczyciel ma prawo zastrzec w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sytuacje, kiedy odszkodowanie nie będzie przysługiwało (np. w sytuacji gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub szkoda powstała w związku popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa).

Wysokość odszkodowania zależy od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Procentowy uszczerbek na zdrowiu ustalany jest na podstawie tabeli, która stanowi załącznik do zawartej umowy ubezpieczenia. Świadczenie z NNW zapewnia kierowcy i pasażerom dodatkową ochronę i jest uzupełnieniem polis OC i AC.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.