Porady

Zmiana zasad reklamacji towaru przez konsumentów

W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące reklamowania towarów. W miejsce rękojmi konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta mogą reklamować towar z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Zobacz więcej
Poszkodowana uzyskała łączną kwotę 230.108,23 zł

Prowadziliśmy sprawę od początku do końca = 230.108,23 zł

Nasza Szanowna Klientka zaraz po zdarzeniu zgłosiła się do CitoOdszkodowania.pl. i w wyniku całego postępowania, zakończonego wyrokiem Sadu Okręgowego w Koszalinie, w sprawie o sygn. IC 132/22, uzyskała łączną kwotę 230.108,23 zł.

Zobacz więcej
Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Uszkodzenie pojazdu w wyniku najechania na wyrwę w jezdni

Zakład ubezpieczeń powinien wyrównać poszkodowanemu poniesione straty tak by doprowadzić jego majątek do stanu sprzed wypadku. Zgodnie z zasadą pełnej kompensaty wyrządzonej szkody odszkodowanie powinno pokryć szkodę w pełnej wysokości.

Zobacz więcej
Nowy typ przestępstwa w Kodeksie karnym

Nowy typ przestępstwa

Od 1 października br. w Kodeksie karnym pojawił się nowy typ przestępstwa. Kto uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zobacz więcej
Ubezpieczyciel 2705 zł, sprawa w sądzie 55924 zł

Ubezpieczyciel: 2.705,66 zł. W sądzie: 55.924,69 zł!

Jedna z naszych Szanownych Klientek uczestniczyła w zdarzeniu drogowym, w którym to doznała urazu głowy oraz stłuczenia mięśni i obniżenie wysokości krążków kręgów C4 i C5, którego sprawcą był kierujący pojazdem ubezpieczonym w zakresie OC w firmie W. S.A. Dzięki naszym staraniom poszkodowana otrzymała od ubezpieczyciela 55.924,69 zł więcej!

Zobacz więcej