Stos dokumentów, dyrektywa Omnibus

Świadomy konsument może podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację

Od 2023 roku nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rozwoju o Technologii, dostosowuje polskie przepisy do tzw. dyrektywy Omnibus, czyli dyrektywy 2019/2161 dotyczącej lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Dyrektywa Omnibus nakazuje sprzedawcom, aby obok aktualnej ceny wskazywać najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług należy uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Umieszczenie ceny sprzed obniżki jest konieczne w każdym miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług a więc zarówno w sklepie stacjonarnym, internetowym jak i w reklamach.