Strzykawka, zastrzyk, zakażenie gronkowcem

47.731,19 zł zadośćuczynienia za zakażenie gronkowcem

Jedna z naszych Szanownych Klientek była leczona w jednej ze szczecińskich placówek zdrowia z powodu rozpoznania problemów ortopedycznych, podczas którego wielokrotnie wykonano procedurę wstrzyknięcia leku. W wyniku błędów podczas podjętych procedur medycznych, poszkodowana zakażona została bakteriami gronkowca co doprowadziło do konieczności płukania rany i usunięcia tkanek martwiczych oraz zastosowano antybiotykoterapię.

Podmiot odpowiedzialny za szkodę odmówił przyznania zadośćuczynienia na rzecz Poszkodowanej, która to za naszą namową wyraziła zgodę na skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, w sprawie o sygn. akt IC 1082/20 zasądził na rzecz naszej Klientki łączną kwotę 47.731,19 zł.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania – skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl