Ferie zimowe, narciarz na stoku

Nieudane ferie zimowe z biurem podróży? Domagaj się rekompensaty.

Ferie zimowe to doskonała okazja do odpoczynku zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Ferie to czas wytchnienia od codziennych obowiązków i szansa na zasłużony relaks. Co jednak, gdy wymarzony wypoczynek zamienia się w koszmar, daleki od idyllicznych obrazków z katalogu biura podróży? W takiej sytuacji przysługują Ci roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, o które możesz się ubiegać od organizatora wyjazdu.

Najczęstsze przyczyny rozczarowania feriami ziomowymi to:

  • zmiana daty wylotu i powrotu,
  • konieczność zmiany hotelu,
  • standard hotelu nieadekwatny do ofertowego,
  • standard posiłków nieadekwatny do ofertowego.

Choć umowa o imprezę turystyczną podpisywana w biurze podróży ma charakter specyficzny (świadczenia na rzecz Klienta realizowane są przez różne podmioty), to za wykonanie wszystkich jej elementów odpowiada organizator, czyli biuro podróży lub touroperator. Nie może on uchylać się od odpowiedzialności, argumentując, że za standard hotelu odpowiada sam hotel, a nie on.

W dochodzeniu odszkodowania za nieudany urlop pomocna jest Tabela Frankfurcka, która zawiera zestawienie określające możliwe kwoty odszkodowania za niewykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych w określonych przypadkach (np. odległość od stoku narciarskiego czy monotonny jadłospis).

Należy jednak pamiętać, że wartości w Tabeli Frankfurckiej nie są wiążące dla sądów. Istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości odszkodowania będą miały: charakter wad, ich uciążliwość i czas trwania, a także reakcja biura podróży na zgłoszone niedogodności.

Jesteś rozczarowany swoim urlopem? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie.

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl