Ręka na kierownicy

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocy sił przyrody np. przy pomocy gazu, pary, paliw płynnych, czy elektryczności ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez jego ruch.

Oznacza to odpowiedzialność kierującego pojazdem bez konieczności wykazania jego winy i dotyczy sytuacji takich jak potrącenie rowerzysty lub pieszego, najechanie na inny pojazd nie będący w ruchu, a także odpowiedzialność kierującego pojazdem względem pasażerów drugiego pojazdu.

Dla zaistnienia odpowiedzialności nie ma znaczenia, czy kierujący pojazdem faktycznie ponosi winę za powstałą szkodę, wystarczy jedynie fakt, że taka szkoda powstała i wynikała ona z ruchu pojazdu mechanicznego oraz że między ruchem pojazdu, a szkodą istnieje związek przyczynowo-skutkowy.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka może wyłączyć jedna z trzech przesłanek egzoneracyjnych – siła wyższa (zdarzenie pochodzące z zewnątrz o charakterze żywiołowym i nie dającym się przewidzieć), a także gdy szkoda powstała z wyłącznej winy poszkodowanego (np. wtargnięcie przez niego na jezdnię) lub z wyłącznej osoby trzeciej.

Potrzebujesz pomocy? Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#wypadek #odszkodowanie #cito