Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie: świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Maksymalna kwota wypłaty może wynieść nawet 3500 zł. Za przyznanie i wypłatę świadczeń odpowiada ZUS. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny i bez żadnych ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej bądź pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez osobę z niepełnosprawnościami, jak również jej opiekuna.