Banknoty, renta jako odszkodowanie

Renta jako odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb

Obrażenia ciała lub trwały rozstrój zdrowia będące skutkiem wypadku, w którym brała udział osoba poszkodowana często powoduje zwiększone potrzeby związane z poprawą stanu zdrowia poszkodowanego – leczeniem, rehabilitacją, specjalistycznym odżywianiem czy opieką świadczoną na rzecz poszkodowanego. Wszystkie tego typu potrzeby oznaczają koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody lub zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę w zakresie OC.

W przypadku kiedy wskazane potrzeby i koszty z nich wynikające mają charakter trwały mogą stanowić podstawę do żądania świadczenia – renty na zwiększone potrzeby. Przyznanie renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty wystarczy samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwa szkody.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#odszkodowanie #nnw #ubezpieczenie #polisa #oc #wypadek #cito #szczecin #szczecincity #wszczecinie