Odszkodowania majątkowe

Zostałeś okradziony lub zniszczono Twoje mienie? Czyli doznałeś szkody na mieniu? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Tobie w skompletowaniu całej dokumentacji, zajmiemy się wszystkimi formalnościami i poprowadzimy za Ciebie nawet najtrudniejsze dochodzenie odszkodowań.

Szkoda na mieniu

Szkodą jest naruszenie prawnie chronionych dóbr i interesów.

Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

Jeżeli zatem uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd albo spaleniu, zalaniu czy kradzieży uległo Twoje mienie (w mieszkaniu, domu, firmie) i posiadasz zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia, przysługuje Tobie z tytułu szkody na mieniu, naprawienie powstałej szkody.

Ubezpieczenie majątkowe

Najczęściej ubezpieczenia od tego rodzaju zdarzeń losowych oferowane są w większym pakiecie ubezpieczeniowym ubezpieczenia domu lub mieszkania i należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych.

Przed zawarciem umowy należy zawsze dokładnie zapoznać się z jej warunkami, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną cześć umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na to co konkretnie podlega ochronie ubezpieczeniowej, czy do skutecznego ubezpieczenia wymagane jest spełnienie dodatkowych uwarunkowań, a jeśli tak to jakich, jaki jest zakres ubezpieczenia i czy ciążą na nas jakieś obowiązki w przypadku wystąpienia szkody, a jeżeli tak to jakiego rodzaju. Należy mieć na uwadze, że każdy zakład ubezpieczeń w sposób autonomiczny określa warunki ubezpieczenia, nawet w ubezpieczeniach tego samego typu, w tym tworzy własne definicje pojęć. Stąd nawet to samo zdarzenie w świetle rożnych ubezpieczeń może być uznane lub nie za powódź i objęte lub wykluczone z zakresu ubezpieczenia lub ta sam rzecz może być objęta lub wykluczona spod ochrony ubezpieczeniowej.

Nagminnie zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania powołując się właśnie na ogólne warunki ubezpieczenia. Ustalenie czy stanowisko takie jest zasadne wymaga szczegółowego zbadania konkretnej sprawy, w tym nie tylko z zapisami umowy, ale także kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań w takich przypadkach może być trudniejsze, ale nie niemożliwe.

Decyzja odmawiająca wypłaty odszkodowania, pomimo podstaw do odmiennego stanowiska lub wypłacająca je w wysokości niekompensującej całej szkody, nie zamyka możliwości uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania. Od każdej decyzji zawsze przysługuje odwołanie, które w przypadku przedstawienia właściwych argumentów może odnieść skutek bez konieczności inicjowania postępowania sądowego, a w ostateczności także stosowne powództwo.

Wyższe odszkodowanie, oszczędność czasu i nerwów, profesjonalna obsługa oraz rozliczenie dopiero po wypłacie odszkodowania – tak wygląda dochodzenie odszkodowań z CITO.

odszkodowania-majatkowe-w-polsce

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – kontakt.