Toyota, auto zastępcze z OC sprawcy kolizji

Kiedy przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy

Z poprzedniego wpisu wiemy już komu przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy – auto z OC sprawcy kolizji przysługuje zarówno przedsiębiorcy jak i osobie prywatnej. Warto również wiedzieć, kiedy i na jak długo można otrzymać auto zastępcze z OC sprawcy po kolizji lub wypadku drogowym.

Ubezpieczenie OC

Polskie prawo od każdego posiadacza pojazdu mechanicznego wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dokładny zakres ubezpieczenia OC został określony w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.

Auto zastępczę z OC – szkoda częściowa czy całkowita?

Auto zastępcze z OC sprawcy na koszt ubezpieczyciela jest możliwe w obu przypadkach – zarówno w przypadku wystąpienia szkody częściowej, jak i szkody całkowitej. Natomiast czas, na jaki kierowca otrzyma pojazd zastępczy, zależy właśnie od rozmiaru uszkodzeń jego auta.

Jak długo przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy po szkodzie częściowej?

W przypadku wystąpienia szkody częściowej (auto kwalifikuje się do naprawy), auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu na cały okres naprawy. Bardzo ważne jest, że za okres naprawy uznaje się nie tylko faktyczny czas, w którym wykonywane są czynności naprawcze, ale również oczekiwanie na: przystąpienie do naprawy, kosztorys, zamówione części i czas niezbędny do odbioru auta przez ubezpieczonego.

Jak długo przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy po szkodzie całkowitej?

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej (przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami), poszkodowany również ma prawo do wynajmu auta zastępczego. W tym przypadku ubezpieczyciele albo przewidują okreśony czas na nabycie nowego pojazdu (np 7 dni w Ergo Hestia), albo ustalają okres od dnia zgłoszenia szkody do momentu nabycia innego pojazdu, przy zachowaniu zasady minimalizacji następstw szkody (np Link4). Zdarzają się sytuacje, że podany wcześniej 7 dniowy termin może być wydłużony – maksymalnie do dnia wypłaty bezspornego odszkodowania.

Jakiej klasy auto z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu?

Auto wypożyczone musi być tej samej (lub niższej) klasy, co uszkodzony pojazd. Jeżeli poszkodowany wynajmie auto wyższej klasy niż posiadany przez niego pojazd, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało pełne prawo do odmowy pokrycia całej kwoty najmu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że niektóre firmy ubezpieczeniowe informują na swoich stronach internetowych o maksymalnych stawkach najmu pojazdów zastępczych (np Link4 i Warta) i warto te stawki znać jeszcze przed wynajęciem pojazdu (lub skorzystać z usług doświadczonej firmy, która dokładnie zna stawki wynajmu i podział na klasy pojazdu obowiązujące u ubezpieczycieli). Różnice w stawce wynajmu za dobę mogą być naprawdę spore w zależności od klasy pojazdu! Na wysokość stawki za wynajem auta zastępczego może też mieć wpływ sposób w jaki użytkujemy auto (np Link4).

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #szkoda #szkodanaosobie #szkodanapojeździe #wypadek #kolizja #odszkodowanie #polisa #autozoc