Piłka do kosza

Wypadek podczas lekcji WF

Małoletnia córka naszych Mocodawców, podczas lekcji wychowania fizycznego, w jednej ze szkół podstawowych, podczas gry w piłkę koszykową, poślizgnęła się na śliskiej nawierzchni i upadła, w konsekwencji czego doznała złamania trzonów kości piszczelowej i kości strzałkowej.

Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Stargardzie, w sprawie o sygn.. akt IC 570/20, Poszkodowana otrzymała łączną kwotę 23.629,43 zł. Sąd przychylił się do reprezentowanego przez nas stanowiska o konieczności zapewnienia przez szkołę m.in. funkcji związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (ar.t 6 pkt 1) Karty Nauczyciela. Warto zaufać doświadczonemu Zespołowi CITO.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.