Chodnik w mieście wieczorem

Nierówność studzienki telekomunikacyjnej

W dniu 01 lipca 2018 r. Poszkodowany idąc jedną z ulic Miasta Szczecin, potknął się o nierówność studzienki telekomunikacyjnej i doznał złamania nasady bliższej kości promieniowej. W wyniku działań podjętych przez pracowników Cito, ustalono, że za utrzymanie studzienki w należytym stanie odpowiada firma T., która uporczywie odmawiała przyjęcia odpowiedzialności za szkodę naszego Szanownego Klienta, co doprowadziło do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, w sprawie o sygn. II Ca 1400/22, Poszkodowany otrzymał łączną kwotę 16.782,23 zł. Kolejny dowód, że warto zaufać doświadczonemu Zespołowi Cito!

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#odszkodowanie #zadośćuczynienie #cito #szczecin #szczecincity #wszczecinie