Polisa Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Przed wykupieniem polisy koniecznie zapoznaj się z OWU

Przed wykupieniem polisy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi dla danej polisy!

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, iż polisa chroni ubezpieczonego w każdej sytuacji, jednak „ogólne” informację w polisie nie zawsze odnajdują swoje zastosowanie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczania obowiązujących dla danej polisy. Ogólne Warunku Ubezpieczenia (OWU) to dokument, w którym znajdziemy zasady zawarcia umowy, w tym prawa i obowiązki zarówno Ubezpieczonego, jak i Ubezpieczyciela. Zawierając polisę ubezpieczenia z daną firmą Ubezpieczeniową warto zwrócić szczególną uwagę na zawarte w OWU definicje i zakres odpowiedzialności, ponadto na wyłączenia – tzn. w jakich sytuacjach Ubezpieczyciel nie odpowie za dane zdarzenie. Dlatego, aby mieć pewność, iż będziemy chronieni w takim zakresie jakim oczekujemy przed zawarciem polisy koniecznie zapoznajmy się z OWU.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.