Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Szkody powstałe w gospodarstwach rolnych podlegają ochronie z tytułu obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także inne osoby podejmujące czynności związane z pracą na roli.

W ramach OC rolnika możesz domagać się pokrycia wszystkich strat materialnych poniesionych w związku z wypadkiem. Przysługuje Ci więc zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów na takie wizyty, przekwalifikowania zawodowego, utraconych korzyści, a czasami nawet przyznanie renty. Jeśli całe zdarzenie wiązało się dla Ciebie z dużym bólem czy cierpieniem psychicznym, możesz otrzymać także zadośćuczynienie.

Za szkodę uznaje się uszkodzenie lub zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też jego utratę, śmierć.

Jeśli przytrafiła Ci się szkoda skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści czekają na Twoje zgłoszenie:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

#wypadek #odszkodowanie #cito #szczecin #szczecincity #wszczecinie