Porady

Przejście dla pieszych

Pieszy zbliżający się i zatrzymujący się przed przejściem nie ma pierwszeństwa

W sytuacji, gdy pieszy zatrzyma się na chodniku w takiej odległości od krawędzi jezdni i przejścia dla pieszych, że nie można uznać, że w tym momencie wchodzi na przejście dla pieszych to pieszy nie ma pierwszeństwa, a zatem nie można stwierdzić, że pieszy się na nim już znajdował lub na nie wchodził. Istotne z punktu widzenia kierującego pojazdem jest odległość pieszego od przejścia lub zatrzymanie się przez pieszego przed przejściem.

Zobacz więcej
Nowy samochód, odbiór w salonie, mężczyźni, kluczyki do auta

Ubezpieczenie AC w wariancie kosztorysowym

Ubezpieczenie pojazdu w wariancie kosztorysowym najczęściej nie pozwala na usunięcie skutków kolizji bez wyłożenia dodatkowych środków pieniężnych, dlatego też zawierając nową umowę ubezpieczenia warto zastanowić się nad Auto Casco w wariancie serwisowym.

Zobacz więcej
Butelki z alkoholem, bar.

Nietrzeźwy sprawca wypadku, a wypłata odszkodowania poszkodowanym

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu nie musisz martwić się czy otrzymasz należne odszkodowanie.

Zobacz więcej
Umowa ubezpieczenia dokument

Umowa ubezpieczenia

Zgodnie z art. 834 Kodeku Cywilnego, jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

Zobacz więcej
Wypadek na motocyklu – zadośćuczynienie 48.664,60 zł

48.664,60 zł – wypadek na motocyklu

W dniu 05 maja 2022 r. poszkodowany jadąc motocyklem uczestniczył w wypadku drogowym, którego sprawca w chwili zdarzenia legitymował się umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą z U. S.A. Poszkodowany zgłosił się do CitoOdszkodowania.pl gdzie wyspecjalizowany Zespół doprowadził do wypłaty na mocy ugody łącznej kwoty 47.664,60 zł.

Zobacz więcej