Monety słupki

Czy wypłata z wielu polis jest możliwa?

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu szkody majątkowej odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela nie może przewyższać wysokości realnie poniesionej straty. Nie ma możliwości uzyskania wielokrotności odszkodowania z kilku różnych polis, ponieważ nie można wzbogacić się poprzez uzyskane świadczenia odszkodowawcze. Dlatego nie ma potrzeby ubezpieczenia tego samego mienia i skutków zdarzenia w kilku zakładach ubezpieczeń.

Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia obejmującego szkody osobowe. W przypadku szkód osobowych możliwe jest wykupienie ubezpieczeń w kilku towarzystwach co daje szerszy zakres ochrony i możliwość uzyskania większego odszkodowania za to samo zdarzenie jak trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, operacja czy pobyt w szpitalu. Przykładowo przy szkodzie spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym poszkodowany może dochodzić roszczeń nie tylko z ubezpieczenia OC sprawcy, ale również polisy NNW kierowcy i pasażerów, polisy na życie indywidualnej lub grupowej zawartej przez zakład pracy. Świadczenia wypłacane z polis dobrowolnych mieszczą się w granicach umówionych z ubezpieczycielem i powinny być zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Niestety w praktyce są często niedoszacowane lub ubezpieczyciel odmawia przyjęcia za nie odpowiedzialności.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#wypadek #odszkodowanie #zadośćuczynienie #leczenie #cito