Płomienie, pożar. Rażące niedbalstwo.

Czym może skutkować rażące niedbalstwo w ubezpieczeniach dobrowolnych – majątkowych?

W przypadku wystąpienia szkody majątkowej, należy zwrócić uwagę, czy do szkody nie doszło w skutek rażącego niedbalstwa. Należy przy tym wskazać, iż ubezpieczyciele oferują w tym zakresie możliwość wykupienia polisy również w przypadku zajścia rażącego niedbalstwa.

Rażące niedbalstwo może być zaś przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania, w przypadku, gdy do szkody dojdzie w związku z pozostawieniem włączonego do instalacji elektrycznej żelazka, prostownicy, czy suszarki. Ponadto przy pozostawieniu na wolnym ogniu/ palniku naczyń służących do podgrzewania wody lub posiłków. Przy braku wykupienia odpowiedniej klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowie również za szkody powstałe w wyniku pozostawienia niewygaszonego kominka.

Zachęcamy, aby przy zawieraniu polisy zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące dla danej polisy.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.