Koło rowerowe

75.867,57 zł za upadek z powodu muldy w jezdni

Ubezpieczyciel 6.400 zł, w sądzie 75.867,57 zł za upadek w wyniku najechania rowerem w muldę w jezdni.

W jeden z kwietniowych dni nasza Szanowna Klientka wjechała swoim rowerem w muldę w jezdni, w wyniku czego doznała wielofragmentowego złamania kości ramiennej lewej. Bezpośrednio po zdarzeniu dokonaliśmy zgłoszenia szkody w w imieniu Poszkodowanej – ubezpieczyciel U., który występował jako gwarant zarządcy drogi, dokonał wypłaty kwoty 6.400 zł, która w naszej ocenie była nieadekwatna do negatywnych konsekwencji zdarzenia doznanych przez Poszkodowaną i tym samym uznaliśmy za zasadne skierowanie sprawy do sądu. W wyniku postępowania, które toczyło się przed Sądem Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (sygn. akt IIII C 1133/21) uzyskaliśmy dopłatę na rzecz naszej Klientki w wysokości 75.867,57 zł co dało łącznie kwotę 82.267,57 zł. Warto zaufać specjalistom z CitoOdszkodowania.pl

Mulda w jezdni

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl