10 razy więcej w sądzie

10 razy więcej w sądzie!

Jeden z naszych Szanownych Mocodawców, doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku, złamania kości promieniowej i łokciowej ręki lewej. Ubezpieczyciel ,,P.” w ramach postanowień dobrowolnej umowy ubezpieczenia przyznał Poszkodowanemu kwotę 1.100,00 zł, która wydała się z jego punktu widzenia nieadekwatna do zapisów umowy oraz doznanego uszczerbku.

Poszkodowany zgłosił się do Cito, którego przedstawiciele uznali za zasadne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (sygn. akt IC 227/21), nasz Mocodawca uzyskał dopłatę łącznej kwoty 11.303,00 a więc przeszło 10 razy więcej niż przyznał Ubezpieczyciel w postępowaniu przedsądowym!

Ubezpieczyciel zaproponował Tobie kwotę nieadekwatną do Twojej szkody? Pomożemy odzyskać więcej! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#wypadek #odszkodowanie #zadoscuczynienie #cito