Ubezpieczyciel 200 zł, sprawa w sądzie 16090 zł

Ubezpieczyciel: 200 zł. Sprawa w sądzie: 16.090,34 zł

W sierpniu 2019 r. doszło do zdarzenia, na skutek, którego nasza Szanowna Klientka w wyniku kolizji drogowej doznała obrażeń ciała w postaci bólów kręgosłupa i głowy. W konsekwencji zdarzenia poszkodowana musiała poddać się długotrwałemu leczeniu ortopedycznemu, przyjmować silne leki przeciwbólowe, a także była niezdolna do pracy.

Poszkodowana samodzielnie zgłosiła szkodę i uzyskała od ubezpieczyciela kwotę 200 zł, a co wymaga zaznaczenia – ubezpieczyciel nie był łaskawy przeprowadzić komisji lekarskiej, a jedynie dokonał analizy dostarczonej dokumentacji.

Poszkodowana nie zgadzając się decyzją TUiR W. zwróciła się do CitoOdszkodowania.pl. W wyniku naszego działania, po skierowaniu sprawy na drogę sądową, na mocy wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże w sprawie o sygn. akt IC 690/20 nasza Mandantka uzyskała łączną kwotę 16.090,34 zł. Warto walczyć o swoje przy udziale specjalistów z CitoOdszkodowania.pl

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.