Porady

Płomienie, pożar. Rażące niedbalstwo.

Czym może skutkować rażące niedbalstwo w ubezpieczeniach dobrowolnych – majątkowych?

W przypadku wystąpienia szkody majątkowej, należy zwrócić uwagę, czy do szkody nie doszło w skutek rażącego niedbalstwa. Należy przy tym wskazać, iż ubezpieczyciele oferują w tym zakresie możliwość wykupienia polisy również w przypadku zajścia rażącego niedbalstwa.

Zobacz więcej
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Nowe świadczenie w 2024 roku – maksymalna kwota wypłaty może wynieść nawet 3500 zł.

Zobacz więcej
Polisa Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Przed wykupieniem polisy koniecznie zapoznaj się z OWU

Przed wykupieniem polisy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi dla danej polisy!

Zobacz więcej
Ugoda telefoniczna z ubezpieczycielem

Ugoda telefoniczna z ubezpieczycielem

Pamiętaj – zawarcie ugody na określoną kwotę równoznaczne jest z całkowitym zaspokojeniem roszczeń co uniemożliwia dalsze dochodzenie należnego odszkodowania, w sytuacji gdy wynikałoby to z rozmiarów szkody.

Zobacz więcej
Ubezpieczyciel 200 zł, sprawa w sądzie 16090 zł

Ubezpieczyciel: 200 zł. Sprawa w sądzie: 16.090,34 zł

W sierpniu 2019 r. doszło do zdarzenia, na skutek, którego nasza Szanowna Klientka w wyniku kolizji drogowej doznała obrażeń ciała w postaci bólów kręgosłupa i głowy. W konsekwencji zdarzenia poszkodowana musiała poddać się długotrwałemu leczeniu ortopedycznemu, przyjmować silne leki przeciwbólowe, a także była niezdolna do pracy.

Zobacz więcej