Rozbity samochód marki BMW, odszkodowanie jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów naprawy

Odszkodowanie jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów naprawy

Sąd Najwyższy po raz kolejny przychylił się do stanowiska prezentowanego przez Cito i jej pełnomocników! W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Najwyższy wyrokiem w sprawie o sygn. akt I NSNc 184/21 uchylił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie i przekazał do ponownego rozpoznania ww. Sądowi.

W następnej kolejności Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 12 września br., w postępowaniu o sygn. akt. II Ca 84/17, wbrew swojemu wcześniejszemu wyrokowi, oddalił apelację ubezpieczyciela i zasądził stosowne odszkodowanie na rzecz naszej Klientki wraz z odsetkami oraz pełnym zwrotem kosztów sądowych!

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko mecenasa Patryka Smolarka i po raz kolejny wskazał, że:

  • odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego nie ogranicza się do wysokości wydatków poniesionych na naprawę pojazdu lecz także jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów naprawy,
  • roszczenie z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, a tym samym zakres odszkodowania, nie zależą od tego czy poszkodowany dokonał naprawy i czy w ogóle ma taki zamiar,
  • roszczenie odszkodowawcze powstaje z chwilą powstania szkody.

Zapraszamy do współpracy. Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #szkoda #szkodanapojeździe #wypadek #kolizja #szkodacałkowita #szkodaczęściowa #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito