Porady

Koło rowerowe

75.867,57 zł za upadek z powodu muldy w jezdni

Ubezpieczyciel 6.400 zł, w sądzie 75.867,57 zł za upadek w wyniku najechania rowerem w muldę w jezdni.

Zobacz więcej
Ferie zimowe, narciarz na stoku

Nieudane ferie zimowe z biurem podróży? Domagaj się rekompensaty.

Gdy wymarzony wypoczynek zamienia się w koszmar, daleki od idyllicznych obrazków z katalogu biura podróży, przysługują Ci roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną.

Zobacz więcej
Chodnik wystająca studzienka

61684,77 zł za upadek z powodu wystającej studzienki

Z powody wystającej studzienki Poszkodowana upadła i doznała licznych złamań. W wyniku postępowania sądowego zakończonego ostatecznie wyrokiem Sądu, Poszkodowana uzyskała łączną kwotę 61684,77 zł.

Zobacz więcej
Stos dokumentów, dyrektywa Omnibus

Świadomy konsument może podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację

Od 2023 roku nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rozwoju o Technologii, dostosowuje polskie przepisy do tzw. dyrektywy Omnibus, czyli dyrektywy 2019/2161 dotyczącej lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Zobacz więcej
Odszkodowanie za ubytek w jezdni

Ubytek w jezdni – 17.725,90 zł odszkodowania

Jeden z naszych Klientów wpadł swoim pojazdem w ubytek w jezdni – w wyniku postępowania sądowego dla naszego Klienta uzyskaliśmy łączną kwotę 17.725,90 zł.

Zobacz więcej