Zmiana zasad reklamacji towaru przez konsumentów

W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące reklamowania towarów. W miejsce rękojmi konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta mogą reklamować towar z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez klienta z tytułu niezgodności towaru z umową może on żądać w pierwszej kolejności wymiany towaru na nowy, naprawy towaru. Gdy przedsiębiorca odmówi naprawy lub wymiany towaru albo nie doprowadzi go do jego zgodności z umową, konsument może skorzystać z obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, o ile niezgodność towaru z umową jest istotna.

Został również wydłużony termin na składanie reklamacji do 6 lat.