Mężczyzna podpisuje dokumenty

Czy warto podpisać ugodę?

W odpowiedzi na pytanie: Czy warto zawierać ugodę przedsądową z ubezpieczycielem?

Wskazujemy, iż w większości przypadków – zdecydowanie nie warto. Składane na etapie przedsądowym propozycje zawarcia ugody przez likwidatorów są często znacznie zaniżone. Należy mieć na uwadze, że zawarcie ugody zamyka drogę dochodzenia dalszych roszczeń. W przypadku zawarcia ugody poszkodowany zrzeka się dalszych roszczeń od ubezpieczyciela, co w przypadku np. szkody na osobie może zamknąć sprawę, a w trakcie leczenia uniemożliwić zgłaszanie dodatkowych roszczeń, analogicznie odnosi się to do szkód majątkowych oraz komunikacyjnych. Mając na uwadze powyższe przed zawarciem ugody z Ubezpieczalnią zachęcamy do kontaktu z biurem w celu bezpłatnej weryfikacji szkody.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.