Samochód, rozbity reflektor, szkoda z AC

Koszty rzeczoznawcy

Zdarzyło Ci się zgłosić szkodę z własnej polisy AC pojazdu, bądź ubezpieczenia mieszkania i musiałeś powołać niezależnego rzeczoznawcę, aby ubezpieczyciel uznał Twoje roszczenia w całości? Należy Ci się zwrot kosztów sporządzenia opinii lub kosztorysu naprawy przez tego rzeczoznawcę. Jedynym warunkiem jest udokumentowanie kosztów fakturą lub rachunkiem.

Nierzadko zdarza się, szczególnie w przypadku ubezpieczeń mieszkań i budynków, że otrzymanie pełnego odszkodowania wymaga powołania niezależnego rzeczoznawcy i zlecenie sporządzenia prawidłowego oszacowania charakteru i rozmiaru szkody. Sporządzenie takiej opinii czy kosztorysu może być kosztowne.

Wszyscy ubezpieczyciele odmawiają refundacji kosztów sporządzenia niezależnego oszacowania, nawet w przypadku uznania racji poszkodowanego i dopłaty odszkodowania na podstawie takiego zewnętrznego oszacowania. Argumentacja w każdym przypadku jest identyczna: zwrotu kosztów powołania rzeczoznawcy nie przewidują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dołączone do każdej polisy z ubezpieczenia dobrowolnego. Jest to prawda, jednakże ubezpieczyciele zdają się nie pamiętać, że wiąże ich z ubezpieczonymi klientami umowa cywilno-prawna ubezpieczenia mienia, która nakłada na ubezpieczyciela obowiązki określone w art. 805 kodeksu cywilnego, w myśl którego przyjmuje on na siebie ryzyko pokrycia ewentualnych szkód objętych warunkami łączącej go z ubezpieczonym umowy, tj. wypłaty odszkodowania w następstwie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie. Błędne oszacowanie wartości lub rozmiaru szkody, w wyniku którego poszkodowany zmuszony jest szukać pomocy u zewnętrznego rzeczoznawcy, oznacza wprost niewywiązanie się z zawartej umowy ubezpieczenia w myśl art. 471 kodeksu cywilnego.

CITO s.c. Dochodzenie Odszkodowań z powodzeniem prowadziło postępowania mające na celu wyegzekwowanie pokrycia kosztów powołania rzeczoznawcy w szkodach likwidowanych z ubezpieczeń dobrowolnych. Nasi specjaliści chętnie udzielą odpowiedzi na każde pytanie związane z tą kwestią. Gotowi jesteśmy udzielić pomocy w odzyskaniu poniesionych kosztów powołania rzeczoznawcy lub innego eksperta, a jeżeli będzie to niezbędne, wyegzekwować odszkodowanie na drodze postępowania sądowego.

Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#rzeczoznawca #odszkodowanie