Butelki z alkoholem, bar.

Nietrzeźwy sprawca wypadku, a wypłata odszkodowania poszkodowanym

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu nie musisz martwić się czy otrzymasz należne odszkodowanie. Jeśli nietrzeźwy sprawca zdarzenia był ubezpieczony uzyskasz odszkodowanie z jego polisy odpowiedzialności cywilnej. Jeśli nie posiadał on ubezpieczenia odszkodowanie otrzymasz z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Osoba poszkodowana nie musi się martwić, natomiast nietrzeźwy sprawca już tak. Oprócz odpowiedzialności karnej, ponosi on również konsekwencje związane z likwidacją szkody, którą spowodował. Towarzystwo Ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo dochodzić od sprawcy, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jest to tzw. regres ubezpieczeniowy. Sprawca z własnej kieszeni musi pokryć wszystkie szkody, które spowodował.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.