Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Uszkodzenie pojazdu w wyniku najechania na wyrwę w jezdni

Zakład ubezpieczeń powinien wyrównać poszkodowanemu poniesione straty tak by doprowadzić jego majątek do stanu sprzed wypadku. Zgodnie z zasadą pełnej kompensaty wyrządzonej szkody odszkodowanie powinno pokryć szkodę w pełnej wysokości.

Jeżeli uszkodzeniu w Twoim pojeździe uległa tylko jedna opony to zasadna jest wymiana obu opon na danej osi, a do naprawy powinny zostać użyte nowe części, co nie spowodowuje automatycznie wzrostu wartości rynkowej pojazdu.

Zakład ubezpieczeń nie może żądać od poszkodowanego, żeby zastąpił części zniszczone częściami używanymi o podobnym stopniu zniszczenia.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl