Prędkościomierz w samochodzie

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego

Od 17 września 2022 r. obowiązuje mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo, punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat. Nowością jest to, że termin ten będzie liczony od dnia zapłaty grzywny. Kierowco noga z gazu.