Złamanie kłykcia bocznego piszczeli – zadośćuczynienie 60.000 zł

60.000 zł – złamanie kłykcia bocznego piszczeli

W dniu 18 maja 2021 r. w Szczecinie, na wyznaczonym przejściu dla pieszych doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego obrażeniom ciała oraz rozstrojowi zdrowia uległ nasz Szanowny Klient. Poszkodowany został uderzony przez samochód marki Seat prowadzony przez osobę, która legitymowała się umową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartą z S. S.A. Poszkodowany doznał niewymiernych cierpień w związku z zaistniałym wypadkiem. Bezpośrednio po zdarzeniu został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Szpitala po wykonaniu badań stwierdzono u niego złamanie kłykcia bocznego piszczeli, wykonano zabieg operacyjny polegający na otwartym nastawieniu złamania z wewnętrzną stabilizacją.

Po zakończeniu leczenia Poszkodowany zgłosił się do CitoOdszkodowania.pl gdzie w wyniku naszych działań uzyskaliśmy łączną kwotę 60.000 zł, co ważne, bez konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.