Poszkodowana uzyskała łączną kwotę 230.108,23 zł

Prowadziliśmy sprawę od początku do końca = 230.108,23 zł

Poszkodowana jadąc jako pasażerka pojazdem marki Volkswagen uczestniczyła w wypadku drogowym, którego sprawca w chwili zdarzenia legitymował się umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą z firmą B.

Jak wynika z orzeczenia lekarskiego u poszkodowanej stwierdzono stan po usunięciu nerki lewej w następstwie powikłań po oderwaniu moczowodu, stan po uszkodzeniu opłucnowej z nawrotowym krwawieniem jamy opłucnowej, asymetrię klatki piersiowej i brzucha po złamaniu 6 żeber po stronie lewej z przemieszczeniem oraz stan po leczeniu operacyjnym pourazowej przepukliny lewej kopuły co odpowiada aż 75 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nasza Szanowna Klientka zaraz po zdarzeniu zgłosiła się do CitoOdszkodowania.pl. i w wyniku całego postępowania, zakończonego wyrokiem Sadu Okręgowego w Koszalinie, w sprawie o sygn. IC 132/22, uzyskała łączną kwotę 230.108,23 zł.

Warto od samego początku zaufać wyspecjalizowanemu Zespołowi CitoOdszkodowania.pl

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.