Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne (inaczej odszkodowanie za wypadek lub odszkodowanie powypadkowe) to dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Miałeś wypadek lub stłuczkę? Ubezpieczyciel wykonał oględziny i zaproponował Tobie niesatysfakcjonujące Ciebie niskie odszkodowanie? Skorzystaj z naszej pomocy. Wyliczymy należne odszkodowanie i przeprowadzimy dochodzenie odszkodowania w Twoim imieniu.

Odszkodowania komunikacyjne

Każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo ubiegać się odszkodowanie, w zależności od rodzaju zdarzenia, w jakim uczestniczył.

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z OC sprawcy za:

 • szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego,
 • szkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
 • szkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas zatrzymania, postoju lub garażowania,
 • badania techniczne po naprawie samochodu (jeśli został zabrany dowód rejestracyjny),
 • holowanie uszkodzonego auta.

Polisa AC (autocasco) pozwala na wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach gdy:

 • właściciel polisy sam ponosi winę za uszkodzenie samochodu,
 • sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 • dojdzie do zderzenia się pojazdów,
 • dojdzie do zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (potrącenie pieszego, wjechanie w zwierzynę lub drzewo),
 • miały miejsce zdarzenia losowe lub działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru)
 • dojdzie do kradzieży pojazdu

Ubezpieczenia komunikacyjne

Dwie zasadnicze różnice pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi komunikacyjnymi OC i AC:

 • polisa OC – obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, które musi wykupić każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji,
 • polisa AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, właściciel pojazdu sam decyduje o woli posiadania takiego ubezpieczenia.

Dla każdego, kto stara się o odszkodowania komunikacyjne na terenie Polski, przygotowaliśmy:

 • informacje na temat polis komunikacyjnych – Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC,
 • oraz z serii odszkodowania komunikacyjne – rodzaje wypadków samochodowych.

Ubezpieczyciel a wypłata odszkodowania

Większość ubezpieczycieli mocno zaniża należne odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy. Ubezpieczyciele kwestionują np. przedstawione przez klientów faktury za naprawę samochodów, tłumacząc, że można to było zrobić taniej. Wyceniają szkodę proponując najniższe stawki za roboczogodzinę (np. blacharza czy lakiernika samochodowego) oraz części alternatywne (zwane popularnie zamiennikami).

Dochodzenie odszkodowania

CITO w prosty i wygodny dla Ciebie sposób, uzyska wyższą wypłatę za szkodę z OC sprawcy. Schemat postępowania:

 • przesyłasz do nas kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela,
 • specjaliści CITO weryfikują poprawność kosztorysu i wyliczą prawidłową kwotę należnego odszkodowania,
 • CITO w Twoim imieniu uzyskuje od ubezpieczyciela wyższe należne odszkodowanie powypadkowe.

W CITO brak jest opłat wstępnych czy zaliczek. Rozliczenie następuje dopiero po wypłacie odszkodowania lub jego części.

odszkodowania-komunikacyjne-w-polsce

W bardzo wielu przypadkach ubezpieczyciel, wiedząc od początku o fakcie bezpodstawnego zaniżenia kwoty wypłaty odszkodowania komunikacyjnego, proponuje ugodę i dopłatę do szkody części wnoszonej kwoty –  już po pierwszym piśmie wystosowanym przez nasze biuro.