Dwa rozbite samochody, ulica, kolizja

5 najczęstszych błędów przy zgłaszaniu szkody z OC

5 najczęstszych błędów przy zgłaszaniu szkody z OC – dowiedz się jakie błędy najczęściej popełnia osoba zgłaszająca szkodę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest niezbędne dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Dzięki niemu, w przypadku wypadku lub kolizji, sprawca nie musi ponosić kosztów odszkodowania z własnej kieszeni – zamiast tego, pokrywa je ubezpieczyciel. W Polsce, tego rodzaju szkody zdarzają się masowo, z kolei wartość wypłaconych odszkodowań osiąga miliardy złotych.

Wielu kierowców ma problem z właściwym skompletowaniem niezbędnych informacji, co wydłuża czas likwidacji szkody. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przy zgłaszaniu szkody z OC.

Niepełne dane i opis szkody

Podczas zgłaszania szkody należy dokładnie opisać przebieg zdarzenia: miejsce, sposób i uczestników. Wymagane są pełne dane osób biorących udział (imię, nazwisko, dane kontaktowe), pojazdów (numery rejestracyjne, marki, kraje rejestracji), informacje o polisach ubezpieczeniowych (np. numer polisy), szczegółowy opis zdarzenia oraz informacje o charakterze i rozmiarze szkód.

By zapobiec tego typu brakom/pomyłkom warto posiadać w samochodzie wzór tzw. „wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym”. Wypełniając ten dokument (wszystkie pola), mamy pewność, że zgromadziliśmy wszystkie niezbędne informacje dla firmy ubezpieczeniowej.

Brak oświadczenia sprawcy

Stres, pośpiech lub brak wiedzy powodują, że poszkodowany zapomina o konieczności posiadania oświadczenia od sprawcy wypadku lub kolizji. Nie musi to być wypełniony formularz takiej deklaracji – wystarczy własnoręcznie sporządzony dokument. Najważniejsze, by treść tego dokumentu jednoznacznie wskazywała sprawcę zdarzenia i zawierała jego podpis, imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące pojazdu oraz opis szkody. Gdy sprawca odmawia udzielenia swoich danych lub niemożliwe jest zidentyfikowanie sprawcy, konieczne jest wezwanie policji, która sporządzi odpowiednią notatkę przydatną w procesie likwidacji szkody.

Odwlekanie zgłoszenia w czasie

Zgodnie z polskim prawem, poszkodowany zazwyczaj ma na zgłoszenie szkody aż 3 lata. Niemniej jednak, zaleca się, aby nie zwlekać z tym zgłoszeniem. Po dłuższym czasie ustalenie szczegółów zdarzenia staje się znacznie trudniejsze, a czasami nawet niemożliwe – przede wszystkim z powodu utrudnionego dostępu do świadków lub pogarszającego się stanu technicznego pojazdu. Takie opóźnienie może negatywnie wpłynąć na wysokość ewentualnego odszkodowania.

Brak dokumentacji zdjęciowej

Wykonanie fotografii zniszczeń pojazdu oraz miejsca zdarzenia znacząco przyspiesza proces rozpatrywania wniosku o odszkodowanie. Jeśli zdjęcia zniszczeń są zgodne z opisem szkody, ubezpieczyciel może nawet zrezygnować z konieczności wysłania rzeczoznawcy do poszkodowanego. Dlatego zaleca się sporządzenie jak największej liczby zdjęć, które potwierdzą przebieg zdarzeń.

Sprawca myli polisę OC z autocasco (AC)

Ubezpieczenie OC nabywa sprawca zdarzenia, jednak odszkodowanie z tej polisy otrzymuje poszkodowany, czyli inny uczestnik ruchu drogowego. Osoba, która spowodowała kolizję lub wypadek i poniosła szkody w swoim pojeździe, również może starać się o odszkodowanie. Jednakże w tym przypadku korzysta z polisy AC, jeśli oczywiście ją posiada, ponieważ w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, polisa AC jest dobrowolna.

Warto pamiętać, że jeżeli samochód, którym poruszają się Państwo prywatnie lub w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, został uszkodzony, należy się Państwu auto zastępcze z OC sprawcy zdarzenia drogowego.

Chętnie służymy pomocą w dochodzeniu odszkodowań. Specjaliści CITO czekają na Kontakt.