umowa ubezpieczenia sposób szacowania odszkodowania

Zanim się ubezpieczysz

Niestety najważniejszym kryterium przy wyborze polisy najczęściej pozostaje jej cena. Chętnie korzystamy z internetowych wyszukiwarek ubezpieczeń, szukając najtańszych ofert. Te jednak z reguły nie są korzystne. Im niższa cena, tym węży zakres ubezpieczenia. Oczywiście zawsze warto szukać ofert promocyjnych. Nie zawsze bowiem niska cena świadczy o wątpliwej jakości warunków polisy. Dlatego też, przy wyborze ubezpieczyciela, przede wszystkim należy przeanalizować tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). To w nich zawarte są wszystkie szczegółowe postanowienia umowy z zakładem ubezpieczeń. W OWU warto zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

  • definicje pojęć (tzw. słowniczek) – znajdziesz je najczęściej na samym początku warunków. To one określają, np. co należy rozumieć przez „deszcz”, „powódź”, czy „pożar”,
  • zakres ubezpieczenia, a więc ryzyka, od których chroni Cię dana polisa,
  • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania,
  • sposób szacowania odszkodowania – rzecz z pozoru oczywista w umowach ubezpieczenia potrafi zostać bardzo zagmatwana. Odszkodowanie nie zawsze będzie równe wartości szkody, a ubezpieczyciel może jego wysokość warunkować na różne sposoby.

Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia, zawsze oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i się z nimi godzimy. A jak często faktycznie analizujemy OWU? Z naszego doświadczenia wynika, że niemal nigdy…

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #szkoda #szkodanaosobie #szkodanapojeździe #szkodanamieniu #szkodarzeczowa #wypadek #kolizja #nieszczęśliwywypadek #odszkodowanie #zadośćuczynienie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito