Chodnik wystająca studzienka

61684,77 zł za upadek z powodu wystającej studzienki

W tym miejscu chcemy opisać sytuację, która przydarzyła się jednej z naszych Szanownych Klientek podczas jazdy rowerem na chodniku biegnącym w mieście Ch. W pewnym momencie Poszkodowana najechała na płytę chodnikową wystającą o około 7-10 cm ponad pozostałe płytki, co możecie zobaczyć na załączonym zdjęciu.

W wyniku upadku Poszkodowana doznała mnogiego złamania podudzia i złamania dwukostkowego stawu skokowego, co oczywiście wiązało się z szeregiem negatywnych skutków zdrowotnych jak również komplikacji w życiu codziennym.

Odpowiedzialny za dany odcinek chodnika Zarząd Województwa Z. odmówił przyjęcia odpowiedzialności, a poszkodowana zwróciła się do specjalistów z CitoOdszkodowania.pl. W wyniku postępowania sądowego zakończonego ostatecznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt II Ca 16/23) Poszkodowana uzyskała łączną kwotę 61684,77 zł.

Nasi specjaliści służą pomocą w uzyskaniu należnego odszkodowania:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl