Rower na ulicy, wieczorowa pora.

Upadek podczas przejażdżki rowerem – uzyskane 20.922,11 zł

Poszkodowany poruszając się rowerem brał udział w wypadku polegającym na tym, że jadąc jedną z ulic w Szczecinie, w momencie przygotowania do manewru skrętu w lewo podczas przecinania torowiska tramwajowego wpadł przednim kołem roweru w niezabezpieczoną szczelinę pomiędzy szynami na rozwidleniu torów.

Zarządca torowiska, w dacie zdarzenia, objęty był ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z U. S.A.

Na skutek zdarzenia poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania końca barkowego obojczyka prawego leczonego operacyjnie, a nadto uszkodzeniu uległ stanowiący jego własność rower. Szkodę zgłoszono zarządcy, ten zaś zgłoszenie przekazał swojemu ubezpieczycielowi, który w toku postępowania likwidacyjnego odmówił uznania swojej odpowiedzialności za szkodę co do zasady, wyłączną winą w zaistnieniu zdarzenia obarczając poszkodowanego.

Poszkodowany nie zgadzając się z decyzją ubezpieczyciela, za naszą namową zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, na mocy wyroku z dnia 06 marca 2024 r., w sprawie o sygn. akt IC 999/22, zasądził na rzecz naszego Klienta łączną kwotę 20.922,11 zł.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania – skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl