Porady

Termin wypłacenia odszkodowania

Termin wypłacenia odszkodowania reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i wynosi on 30 dni od momentu dostarczenia do ubezpieczyciela roszczenia.

Zobacz więcej

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia? Odszkodowanie naprawia szkody materialne, zadośćuczynienie rekompensuje poczucie krzywdy i cierpienia.

Zobacz więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Ubezpieczenia komunikacyjne dzieli się na dwie kategorie: obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz nieobowiązkowe ubezpieczenie AutoCasco.

Zobacz więcej