Wypadek na motocyklu – zadośćuczynienie 48.664,60 zł

48.664,60 zł – wypadek na motocyklu

W dniu 05 maja 2022 r. poszkodowany jadąc motocyklem uczestniczył w wypadku drogowym, którego sprawca w chwili zdarzenia legitymował się umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą z U. S.A. Wypadek spowodował u naszego Szanownego Klienta urazy fizyczne i psychiczne. Bezpośrednio po zdarzeniu został zaopatrzony przez ratowników medycznych z przybyłej na miejsce karetki pogotowia ratunkowego, a następnie przewieziony do Szpitala, gdzie po wykonaniu badań obrazowych stwierdzono u niego złamanie kości czworobocznej większej lewej, złamanie guzka większego kości ramiennej prawej, złamanie paliczka dystalnego palucha prawego oraz stłuczenie biodra prawego.

Poszkodowany zgłosił się do CitoOdszkodowania.pl gdzie wyspecjalizowany Zespół doprowadził do wypłaty na mocy ugody łącznej kwoty 47.664,60 zł. Warto zlecić prowadzenie sprawy CitoOdszkodowania.pl

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.