Porady

Strzykawka, zastrzyk, zakażenie gronkowcem

47.731,19 zł zadośćuczynienia za zakażenie gronkowcem

W wyniku błędów podczas podjętych procedur medycznych, nasza Klientka zakażona została bakteriami gronkowca. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, w sprawie o sygn. akt IC 1082/20 zasądził na rzecz naszej Klientki łączną kwotę 47.731,19 zł.

Zobacz więcej
Rower na ulicy, wieczorowa pora.

Upadek podczas przejażdżki rowerem – uzyskane 20.922,11 zł

Poszkodowany poruszając się rowerem wpadł przednim kołem roweru w niezabezpieczoną szczelinę pomiędzy szynami na rozwidleniu torów. Za naszą namową poszkodowany skierował sprawę do sądu, który zasądził na rzecz naszego Klienta łączną kwotę 20.922,11 zł.

Zobacz więcej
Karetka pogotowia

Ubezpieczyciel 5.000 zł – Cito uzyskało dla Poszkodowanego dopłatę 42.326 zł

Poszkodowany za Naszą namową wyraził zgodę na skierowanie sprawy do sądu i na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Gryficach w sprawie o syg. akt IC 82/21 uzyskał łączną dopłatę w wysokości 42.326,20 zł!

Zobacz więcej
Szpital, szkoda medyczna, skład odszkodowania za szkodę medyczną

Skład odszkodowania za szkodę medyczną

Odszkodowanie za szkodę medyczną jest formą rekompensaty przyznawaną pacjentowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego. Skład takiego odszkodowania może obejmować różne elementy, które mają na celu pokrycie zarówno strat materialnych, jak i niematerialnych doznanych przez poszkodowanego.

Zobacz więcej
Świadczenia Kompensacyjne za zdarzenia medyczne

Świadczenia Kompensacyjne

Od dnia 6 września 2023 r. osoba uprawiona może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego do Rzecznika Praw Pacjenta. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zobacz więcej