Justitia – ubezpieczalnia odmawia wypłaty odszkodowania

Ubezpieczalnia odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na trwający proces postępowania karnego

Zapraszamy do współpracy w sytuacji, gdy likwidator towarzystwa ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na toczące się postępowania karne. Wskazana sytuacja nie ma prawnego uzasadnienia. W większości przypadków wyjaśnienie okoliczności wypadku nie wymaga długiego oczekiwania na opinię biegłego sądowego oraz wyrok sądowy w procesie karnym, a okoliczności zdarzenia winny być zbadane przez ubezpieczyciela w ramach tzw. „likwidacji szkody”.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.