Odszkodowanie za ubytek w jezdni

Ubytek w jezdni – 17.725,90 zł odszkodowania

Jeden z naszych Klientów wpadł swoim pojazdem w ubytek w jezdni, który zdaniem władz Gminy D. zarządzającej danym odcinkiem drogi – powstał nagle i tym samym nie przyjmują za szkodę. Zdjęcie „nagle” powstałego ubytku załączamy do postu, dla Waszej oceny zasadności stanowiska Gminy D.

Poszkodowany nie zgadzając się z odmowną decyzją ubezpieczyciela reprezentującego zarządcę drogi, zwrócił się do naszej Firmy, która w wyniku postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże (sygn. akt IC 397/22) uzyskała łączną kwotę 17.725,90 zł.

Ubytek w jezdni, Klient uzyskał odszkodowanie w łącznej kwocie 17.725,90 zł.

Poniżej pomocne naszym zdaniem informacje co zrobić kiedy uszkodzicie swój pojazd w wyniku wjechania w ubytek w jezdni:

  • zatrzymaj się bezpośrednio po zdarzeniu,
  • wezwij Policję,
  • zrób zdjęcia ubytku w jezdni, posługując się dla wykazania jej rozmiarów jakimś punktem odniesienia np. wkładając w ubytek paczkę papierosów, zapalniczkę, dowód osobisty – co pozwoli uwidocznić głębokość danego ubytku,
  • zgłoś się do specjalistów z CitoOdszkodowania.pl

Nasi specjaliści służą pomocą w uzyskaniu należnego odszkodowania:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl