Kolejna wygrana w sądzie – 50.117 zł

Cito pomogło kolejnemu Klientowi w walce z ubezpieczycielem

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w sprawie o sygn. akt IIC 237/21, ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty łącznej kwoty 50.117 zł.

Co ciekawe na etapie przed sądowym ten sam ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 1.717 zł uznając jedynie 1 % uszczerbku na zdrowiu! Nasz Klient uczestniczył w zdarzeniu drogowym, doznał złamania kości piszczelowej. W toku prowadzonego postępowania sądowego wykazaliśmy, że rzeczywisty uszczerbek na zdrowiu, który był udziałem naszego Klienta to 25%. Tym samym udowodniliśmy olbrzymią dysproporcję pomiędzy ustaleniami ubezpieczyciela a stanem faktycznym.

Podsumowując, warto zaufać Cito, jej pracownikom oraz pełnomocnikom, nie obawiać się postępowania sądowego i walczyć do końca.

Zapraszamy do współpracy! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.