Nowy typ przestępstwa w Kodeksie karnym

Nowy typ przestępstwa

Od 1 października br. w Kodeksie karnym pojawił się nowy typ przestępstwa.

Zgodnie z art. 244c kk. Kto uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

To jedna ze zmian, które wprowadziła nowelizacja kodeksu karnego.

Co to w praktyce oznacza dla pokrzywdzonego?

Pokrzywdzony, na rzecz którego w postępowaniu karnym za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (co dotyczy również wypadków drogowych) orzeczono obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązkę, a skazany nie wywiąże się z zapłaty należnej kwoty będzie mógł złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez skazanego w pierwszej sprawie.

Samoistne przestępstwo, jakim jest uchylanie się od obowiązku zapłaty, będzie motywacją dla skazanego, żeby z orzeczenia Sądu się wywiązać, a tym samym dodatkową szansą dla pokrzywdzonych, żeby uzyskać należne świadczenia.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.