Ubezpieczyciel 500 zł, sprawa w sądzie 88000 zł

Ubezpieczyciel 500 zł – sprawa w sądzie i 88.000 zł!

Do naszego biura zgłosiła się poszkodowana, która jadąc pojazdem uczestniczyła w wypadku drogowym, którego sprawca w chwili zdarzenia legitymował się umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą z P. S.A. Poszkodowana doznała niewymiernych cierpień w związku z zaistniałym wypadkiem w tym urazy wielomiejscowe głowy, klatki piersiowej, szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz kończyn górnych, rozpoczęła specjalistyczne leczenie, podczas którego, z powodu silnych dolegliwości ze strony kręgosłupa oraz drętwienia ręki, skierowano ją na zabiegi rehabilitacyjne.

Ubezpieczyciel w toku postępowania likwidacyjnego przyznał ,,oszałamiającą” kwotę 500 zł. Za naszą namową, sprawę w imieniu Poszkodowanej skierowaliśmy na drogę postępowania sądowego, które to toczyło się przed Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sygn. I C 996/20.  Na mocy prawomocnego wyroku, nasza Mandantka uzyskała dopłatę w łącznej kwocie 88.000 zł! Warto nie poddawać się i zaufać specjalistom z CitoOdszkodowania.pl

Odszkodowanie zaproponowane przez ubezpieczyciela jest za niskie ? Skontaktuj się z nami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#wypadek #odszkodowanie