Tag: zadośćuczynienie

Kalendarz papierowy czerwone cyfry

Terminy rozpatrywania roszczeń

Jeżeli miałeś szkodę i po jej zgłoszeniu ubezpieczyciel zwleka z wydaniem decyzji, sprawdź w jakim terminie powinieneś otrzymać merytoryczną odpowiedź.

Pozytywnie zakończona sprawa bez sądu

Z nieukrywaną radością chcemy poinformować o spełnieniu oczekiwań kolejnej Szanownej Klientki. Klientka będąca pasażerką, w kwietniu 2022 roku uczestniczyła w wypadku drogowym, którego sprawca legitymował się polisą OC zawartą z „TUiR A.”.

Monety słupki

Czy wypłata z wielu polis jest możliwa?

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu szkody majątkowej odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela nie może przewyższać wysokości realnie poniesionej straty. Nie ma możliwości uzyskania wielokrotności odszkodowania z kilku różnych polis, ponieważ nie można wzbogacić się poprzez uzyskane świadczenia odszkodowawcze. Dlatego nie ma potrzeby ubezpieczenia tego samego mienia i skutków zdarzenia w kilku zakładach ubezpieczeń.

Lekarz, szpitalny korytarz

Stłuczenie głowy oraz uszkodzenie stawu barkowo – obojczykowego

W lipcu 2021 roku jeden z naszych Klientów został potrącony przez kierującego pojazdem, który posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC z firmą „U”. W wyniku przedmiotowego zdarzenia poszkodowany doznał urazu głowy oraz uszkodzenia stawu barkowo – obojczykowego.

Wiadukt, barierki

Potknięcie o pręt na drodze publicznej

Jedna z Szanownych Klientek CitoOdszkodowania.pl potknęła się o niezabezpieczony, wystający pręt – element wiaduktu, za którego utrzymanie odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Gminy Miasta Sz. Poszkodowana doznała ogólnych stłuczeń i otarć oraz złamania kości promieniowej i łokciowej ręki lewej, co przełożyło się na 10% uszczerbku na zdrowiu.

Zachlapanie farbą pojazdu – odszkodowanie

Zachlapanie farbą – dopłata 27.200,00 zł

W czerwcu 2020 r. na terenie jednej ze szczecińskich stoczni, w wyniku prac malarskich doszło do zachlapania farbą pojazdu naszego Mocodawcy. Ubezpieczyciel sprawcy szkody przyznał kwotę 4.012,67 zł, która to kwota w żadnej mierze nie przystawała do rzeczywistych rozmiarów szkody.

10 razy więcej w sądzie

10 razy więcej w sądzie!

Jeden z naszych Szanownych Mocodawców, doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku, złamania kości promieniowej i łokciowej ręki lewej. Ubezpieczyciel ,,P.” w ramach postanowień dobrowolnej umowy ubezpieczenia przyznał Poszkodowanemu kwotę 1.100,00 zł, która wydała się z jego punktu widzenia nieadekwatna do zapisów umowy oraz doznanego uszczerbku.

Zaśnieżona parkowa alejka

Upadłeś na oblodzonej nawierzchni? Przysługuje Tobie odszkodowanie!

Upadłeś na śliskiej (nieodśnieżonej lub oblodzonej) nawierzchni? Zarządca chodnika nie zadbał o odśnieżenie ciągu pieszego? Chodnik nie był posypany solą ani piaskiem? Jeżeli w wyniku takiego upadku doznałeś urazu (skręcona kostka, złamana ręka, liczne siniaki) przysługuje Tobie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sąd, komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

Komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych?

W przypadku osób fizycznych zwolnienie od kosztów przysługuje, jeżeli ze złożonego oświadczenia wynika, iż taka osoba nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.