Tag: odszkodowanie

Banknoty, renta jako odszkodowanie

Renta jako odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb

Obrażenia ciała lub trwały rozstrój zdrowia będące skutkiem wypadku, w którym brała udział osoba poszkodowana często powoduje zwiększone potrzeby związane z poprawą stanu zdrowia poszkodowanego – leczeniem, rehabilitacją, specjalistycznym odżywianiem czy opieką świadczoną na rzecz poszkodowanego. Wszystkie tego typu potrzeby oznaczają koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody lub zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę w zakresie OC.

Nienależyte wykonanie umowy, uścisk dłoni

Nienależyte wykonanie umowy

Zgodnie z art. 471 k.c. jeżeli wykonanie zobowiązania nie nastąpiło w sposób określony w umowie, dopuszczalne jest dochodzenie od dłużnika naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

Rowerzyści, polisa ubezpieczeniowa

Lubisz aktywność fizyczną? Zadbaj o bezpieczeństwo!

Wiosna i lato sprzyjają aktywności fizycznej. Jazda na rowerze, gra w piłkę czy bieganie – każda forma dbania o kondycję i atrakcyjną sylwetkę wiąże się niestety z ryzykiem kontuzji. Jeśli trenujesz regularnie, wykup odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Upadek drzewa na pojazd – konar spadł na sammochód, uzyskaj odszkodowanie

Upadek drzewa na pojazd. Co zrobić aby uzyskać odszkodowanie na przykładzie wygranej sprawy

W lipcu 2020 roku na pojazd naszego Szanownego Klienta spadł konar drzewa, za którego stan- odpowiedzialność ponosiła Gmina Miasto Sz. W dniu 29 marca 2022 r. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w sprawie o sygn. IC 122/22 zasądził pełną kwotę należnego odszkodowania, odsetki oraz zwrot wszystkich poniesionych kosztów sądowych.

Chodnik w mieście wieczorem

Nierówność studzienki telekomunikacyjnej

W dniu 01 lipca 2018 r. Poszkodowany idąc jedną z ulic Miasta Szczecin, potknął się o nierówność studzienki telekomunikacyjnej i doznał złamania nasady bliższej kości promieniowej. W wyniku działań podjętych przez pracowników Cito, ustalono, że za utrzymanie studzienki w należytym stanie odpowiada firma T., która uporczywie odmawiała przyjęcia odpowiedzialności za szkodę naszego Szanownego Klienta…

bezpłatny dojazd doradcy do poszkodowanego

Bezpłatny dojazd naszego doradcy do poszkodowanego

Jeśli przytrafiła Ci się szkoda, a stan zdrowia po wypadku nie pozwala Tobie na spotkanie z nami, nie przejmuj się – nasz doradca odwiedzi Cię w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Szkody powstałe w gospodarstwach rolnych podlegają ochronie z tytułu obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także inne osoby podejmujące czynności związane z pracą na roli.

Darmowa analiza sprawy

Darmowa analiza sprawy

Jeśli przydarzyła Ci się szkoda i nie wiesz od czego zacząć bądź nie jesteś pewien czy ubezpieczyciel wypłacił należne odszkodowanie za powstałą szkodę, skontaktuj się z nami bądź prześlij dokumenty wraz z opisem sprawy na adres biuro@cito.szczecin.pl – dokonamy bezpłatnej weryfikacji.

Kran, woda, odszkodowanie za zalanie

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania

W przypadku wystąpienia szkody na mieniu na skutek zalania, w pierwszej kolejności należy ustalić z czyjej winy doszło do powstania szkody. Należy przeanalizować, czy za zalanie odpowiedzialny jest sąsiad, zarządca nieruchomości, czy my sami.