Kategoria: porady

Nowy samochód, odbiór w salonie, mężczyźni, kluczyki do auta

Ubezpieczenie AC w wariancie kosztorysowym

Ubezpieczenie pojazdu w wariancie kosztorysowym najczęściej nie pozwala na usunięcie skutków kolizji bez wyłożenia dodatkowych środków pieniężnych, dlatego też zawierając nową umowę ubezpieczenia warto zastanowić się nad Auto Casco w wariancie serwisowym.

Umowa ubezpieczenia dokument

Umowa ubezpieczenia

Zgodnie z art. 834 Kodeku Cywilnego, jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

Wypadek na motocyklu – zadośćuczynienie 48.664,60 zł

48.664,60 zł – wypadek na motocyklu

W dniu 05 maja 2022 r. poszkodowany jadąc motocyklem uczestniczył w wypadku drogowym, którego sprawca w chwili zdarzenia legitymował się umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą z U. S.A. Poszkodowany zgłosił się do CitoOdszkodowania.pl gdzie wyspecjalizowany Zespół doprowadził do wypłaty na mocy ugody łącznej kwoty 47.664,60 zł.

Złamanie kłykcia bocznego piszczeli – zadośćuczynienie 60.000 zł

60.000 zł – złamanie kłykcia bocznego piszczeli

W dniu 18 maja 2021 r. w Szczecinie, na wyznaczonym przejściu dla pieszych doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego obrażeniom ciała oraz rozstrojowi zdrowia uległ nasz Szanowny Klient. Po zakończeniu leczenia Poszkodowany zgłosił się do CitoOdszkodowania.pl gdzie w wyniku naszych działań uzyskaliśmy łączną kwotę 60.000 zł.

Mężczyzna dokumenty, umowa rękojmia

Rękojmia za wady

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Natomiast, wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Ubezpieczyciel 500 zł, sprawa w sądzie 88000 zł

Ubezpieczyciel 500 zł – sprawa w sądzie i 88.000 zł!

Do naszego biura zgłosiła się poszkodowana, która jadąc pojazdem uczestniczyła w wypadku drogowym, którego sprawca w chwili zdarzenia legitymował się umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą z P. S.A. Poszkodowana doznała niewymiernych cierpień w związku z zaistniałym wypadkiem w tym urazy wielomiejscowe głowy, klatki piersiowej, szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa…

Zdarzenie za granicą – wypadek lub kolizja z obcokrajowcem

Zdarzenie za granicą

Podczas kolizji lub wypadku drogowego z obcokrajowcem w Polsce czy za granicą należy zachować się bardzo podobnie. Przede wszystkim powinieneś spisać numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela sprawcy, a także jego dane osobowe oraz pojazdu. Będą potrzebne przy likwidacji szkody z jego ubezpieczenia.

Potrzebujesz auta na wakacje?

Potrzebujesz auta na wakacje?

CITO s.c. Dochodzenie Odszkodowań oprócz szerokiej oferty pomocy prawnej oferuje możliwość wypożyczenia pojazdu w ramach polisy OC sprawcy szkody, jak i odpłatny najem prywatny.