Tag: omnibus

Stos dokumentów, dyrektywa Omnibus

Świadomy konsument może podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację

Od 2023 roku nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rozwoju o Technologii, dostosowuje polskie przepisy do tzw. dyrektywy Omnibus, czyli dyrektywy 2019/2161 dotyczącej lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.