Tag: odszkodowania

Chodnik wystająca studzienka

61684,77 zł za upadek z powodu wystającej studzienki

Z powody wystającej studzienki Poszkodowana upadła i doznała licznych złamań. W wyniku postępowania sądowego zakończonego ostatecznie wyrokiem Sądu, Poszkodowana uzyskała łączną kwotę 61684,77 zł.

Włamanie kości udowej zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za złamanie kości udowej

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować o spełnieniu oczekiwań jakie miała wobec Cito jedna z naszych Szanownych Klientek. W lutym 2022 r. Poszkodowana została potrącona przez kierującą pojazdem, która wykonując manewr cofania nie sprawdziła w należyty sposób przestrzeni z tyłu jej pojazdu. W rezultacie przedmiotowego zdarzenia nasza Klientka doznała złamania kości udowej.

Ręka na kierownicy

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocy sił przyrody np. przy pomocy gazu, pary, paliw płynnych, czy elektryczności ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez jego ruch.

Zachlapanie farbą pojazdu – odszkodowanie

Zachlapanie farbą – dopłata 27.200,00 zł

W czerwcu 2020 r. na terenie jednej ze szczecińskich stoczni, w wyniku prac malarskich doszło do zachlapania farbą pojazdu naszego Mocodawcy. Ubezpieczyciel sprawcy szkody przyznał kwotę 4.012,67 zł, która to kwota w żadnej mierze nie przystawała do rzeczywistych rozmiarów szkody.

10 razy więcej w sądzie

10 razy więcej w sądzie!

Jeden z naszych Szanownych Mocodawców, doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku, złamania kości promieniowej i łokciowej ręki lewej. Ubezpieczyciel ,,P.” w ramach postanowień dobrowolnej umowy ubezpieczenia przyznał Poszkodowanemu kwotę 1.100,00 zł, która wydała się z jego punktu widzenia nieadekwatna do zapisów umowy oraz doznanego uszczerbku.